आणि मला हि तेच हव होत

आणि मला हि तेच हव होत

मला नवे मित्र करायची खूप सवय आहे मग ते कॉलेज मध्ये असो किवा बाहेर.Antarvasna Kamukta Hindi sex Indian Sex Hindi Sex Kahani Hindi Sex Stories आणि माझा स्वभाव हि सर्वाना आवडत त्या मुळे आला मित्र करून कोणीही घेत असे. तसे मी फोन मध्ये नवीन इंटरनेट द्वारे नव्या नव्या वेबसाईट वर मी मोठा मित्र परिवार बनवला होता. तसेच माझ्या बद्दल ची माहिती मी त्या वेब साईट वर लिहिली होती. व ते वाचून खूप जन माझे मित्र व मैत्रीण झाले होते.एक दिवस नवलच घडल. मी सकाळी लवकर कॉलेज मधून आलो.आणि नेहमी प्रमाणे फोन मध्ये टाईम पास करत बसलो. तर पाहतो तर मला एक नवी मैत्रीण मिळाली. नवल म्हणजे माझे नाव विशांत व तीच नाव कविता. तिच्या सोबत गप्पा मारत बसलो.आणि आश्चर्य म्हणजे ती मैत्रीण आमच्या भागातील होती.एक दिवस दोघे भेटायचे ठरवलं. मग तिला भेटून खूप आनंद झाला. आम्ही दोघे आता एक दिवस आड रोज भेटू लागलो |

एक दिवस संध्याकाळी कविता ला भेटायला गेलो. वेळ कधी निघून गेला काय समजल नाही व पाहता पावसाने पण आगमन केले आणि आम्ही दोघे हि पावसात अडकलो. ज्या हॉटेल मध्ये आम्ही भेटलो ते हॉटेल बंद करत होते.म्हणून त्या तळघरात मध्ये थोडा वेळ थांबलो. बाहेर पाऊस आणि तळघरा मध्ये आम्ही दोघेच होतो.त्या एकांत कविता ला पाहून माझ मन उत्तेजित झाले व काम वासना होऊ लागली. कविता थोडी भिजली होती त्या मुले तिच्या ड्रेस मधून तीच अंग दिसत होत. थोड्या वेळात लाईट पण गेली व पूर्ण अंधार झाला. कविता घाबरत माझ्या जवळ आली. आणि मी हि तिच्या जवळ सरकलो. व पाहत पाहत मी कविता ला जवळ घेतल आणि कविता ला तेच पाहिजे होत.ती जवळ येताच माझ मन फुलून गेल. आप यह कहानी मस्तराम डॉट नेट पर पढ़ रहे है | कविता ने माझ्या डोळ्यात एक विलक्षण प्रेम आणि काम सुखाची आतुरता पाहली असावी. ती थोडा वेळ गप्पा राहून माझ्या कडे एकटक पाहत राहिली. आणि थोडी जवळ सरकून बसली.पाहता पाहता मी हि कविता कडे खेचत जात होतो. आणि मला हि तेच हव होत.मी हळूच कविता चा हात धरून कविता ला जवळ घेतलं आणि ती लाजून खाली मन घालून गप्पं बसली.कदाचित माज्या भावना कविता पर्यंत पोहचल्या असाव्यात म्हणूनच गप्पं बसली असावी.मी कविता ला अलगद मिठीत घेतल कविता ला बाहुपाशात घेताच माझ मन भाराहून गेल. कविता ला गच्च मिठी मारली. कविता च्या गरम गरम स्पर्शाने माझे लिंग ताठर झाले. कविता च्या ओठाचा अलगद एक चुंबन घेतले. कविता ला हि खूप छान वाटल. तिने मला प्रतिसाद देत आपले ओठ माझ्या ओठमध्ये देऊन माझ्या ओठाचा रस पित होती | आप यह कहानी मस्तराम डॉट नेट पर पढ़ रहे है | माझा एक हात कविता च्या छातीवर ठेवला आणि उरोज हळूच कुरवाळू लागलो.पण माझा लिंग खूप ताठर झाल होत. कविता च्या उरोजावर हात फिरवत फिरवत कविता च्या छातीवरचे वस्त्र दूर केले. ती हि खूप उत्तेजित झाली होती.तिची उरोज खूप गोरे पण आणि मोठे होते. ती नाजूक दिसणारी लाल कलरची बोंडे मला ती चोकण्यास भाग पडत होते.मी एक हात कविता च्या उरोजावर ठेवत एक उरोज माझ्या तोंडात घेऊन चोखू लागलो. कविता चा एक एक चीत्कार मला तिच्या उरोजामध्ये जाणवत होते.मी कविता चे बोंडे चोखून चोखून लाल बुंद केली होती आणि हळू हळू सरकत पोटा जवळ आलो आणि बेंबीत जीभ घालण्याचा प्रयत्न करीत राहिलो.पण दुसरा हात योनीवर फिरवत तिची नीकर दूर केली.तिची ती नाजूक योनी आणखी मला उत्तेजित करत | आप यह कहानी मस्तराम डॉट नेट पर पढ़ रहे है |

मी कविता च्या योनीत बोट घातल ती खूपच उत्तेजित झाली. थोड्या वेळा नंतर मी माझी जीभ कविता च्या योनी वर फिरवत कविता ला खूप उत्तेजित केल कविता ने न राहून माझे लिंग पकडले आणि आपल्या तोंडात घेऊन मुख मैथुन करू लागली. मी ही कविता ला प्रतिसाद देत कविता ला हिसके देऊ लागलो.आणि थोड्या वेळात वीर्य पात होताच समजताच मी स्वतःला संभाळल.आणि कविता ला झोपण्यास सांगितल. आणि तिच्या योनीवर माझे लिंग घासू लागलो.आणि योनीत घालून कविता चे उरोज दाबत बसलो.आणि ओठाचे दीर्घ चुंबन घेत कविता ला हिसके देत राहिलो. आणि थोड्या वेळातच माझ वीर्य पात झाला आणि दोघांनी हि मन सोक्त काम सुखाचा आनंद घेतला. मनातल्या मनात मी माझ्या फोन चे आभार मानले.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *